Tilbud

CarPro TarX – Professionel tjærefjerner

CarPro TarX - Professionel tjærefjerner

118,75 DKK179,55 DKK

Ryd
Kategorier: , Varenummer: N/A Tags:

Beskrivelse

Tjærefjerner fra Carpro – Tar X Er en professionel og stærk tjærefjerner, limfjerner, insektfjerner og affedtningsmiddel. CarPro Tar X er en professionel affedtningsmiddel, der får sin styrke fra de opløsningsmidler, der ekstraheres fra appelsinskal. Dette utroligt alsidige rengøringsmiddel kan bruges som affedtningsmiddel, til fjernelse af tjære og asfalt, insekt, dækrester, fjernelse af lim, trafikfilm og meget mere! Spray simpelthen på overfladen, og lad den let opløse tjæren. For gamle tjærepletter spray lidt Tar X på en mikrofiber og tør forsigtigt.

 

Fordele: Hurtig reaktionstid. Let at bruge. Baseret på vedvarende opløsningsmidler og naturlige ingredienser. Opløser selv det mest fastgroet tjære. Behagelig citrusduft.

 

Anvendelse:
Omrystes før brug.
Sprøjt på overfladen og lad det virke.
Tør rester af.
Vask køretøjet grundigt

 

Forholdsregler:  OBS!! Undgå følsom plast og akrylmaling. Må ikke anvendes i direkte sol eller varm overflade. Lad det ikke tørre på overfladen. Arbejd i et godt ventileret område. Test i skjult område inden brug. Undgå langvarig eksponering for huden. Undgå kontakt med øjnene.


 

GHS02: Brandfarlige gasser, aerosoler og faste stoffer. Pyrofore væsker og faste stoffer. Selvopvarmende stoffer og blandinger. Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. Organiske peroxider.
GHS07: Akut toksicitet. Oral, dermal og ved indånding. Hud- og øjenirritation. Hudsensibilisering. Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering. Luftvejsirritation. Narkotiske virkninger.
GHS08: Sensibilisering ved indånding. Kimcellemutagenicitet. Carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet. Specifik målorgantoksicitet enkelt og gentagen eksponering. Aspirationsfare.
GHS07: Fare for vandmiljøet – akut og kronisk.

Yderligere information

Vægt N/A
Mængde

500ml, 1000ml

Download

TarX Sikkerhedsdatablad

Missing Reviews.co.uk API Credentials