Shiny Garage Wet Protector – Skyllecoating

Shiny Garage Wet Protector - Skyllecoating

115,40 kr.194,00 kr.

Det kan ikke blive nemmere, bare vask din bil, spray på og skyl af med vand, så er du færdig!

Beskrivelse

Med vores Wet Protector skyllecoating kommer du aldrig igen til, at have problemer med, at vokse din bil igen, på under 2 minutter kan du få en meget bedre effekt end traditionelt voks, Wet Protector holder helt op til 30 vaske.

Det kan simpelthen ikke blive nemmere, vask din bil, spray på og skyl af med vand, så er du færdig!

 

Wet Protector 2.0 Den hurtigste måde at forbedre de vandafvisende egenskaber på og beskytte lakken. Anvendelsen på et fugtigt lak (lige efter vask) betyder, at beskyttelsen af ​​hele bilen kun tager få minutter.

Nu i en opdateret, endnu bedre version:

– bedre hydrofobiske egenskaber
– dobbelt så lang holdbarhed (30 vask)
– ny parfume duft
– brugen af ​​vandblødgørende ingredienser eliminerede dannelsen af ​​pletter

Produktet må ikke påføres i solen, og det kan ikke få lov til at tørre ud.

Wet Protector er en kombination af nanopartikler, polymerer og SiO2. Produktet aktiveres under påvirkning af vand og danner bindinger med overfladen og skaber en holdbar, hydrofobisk beskyttende belægning. Wet Protector kan bruges til at forbedre de hydrofobe egenskaber af voks / fugemasse, kvarts og keramiske belægninger eller som en LSP. Giver glathed og beskytter overfladen. Produktets holdbarhed er 20 vask.

 

Brugsanvisning:

skyl hele bilen med vand
sprøjt hvert enkelt lille stykke på bilen med Wet Protector ved hjælp af en forstøver
skyl hele bilen grundigt under tryk, så produktet kan klæbe sig til lakken
tør bilen med Extreme Drying Towel

 

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjæl

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH208 Indeholder 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: parfume (CITRAL, LIMONENE)

 

Yderligere information

Vægt N/A
Mængde

500ml, 1000ml

Missing Reviews.co.uk API Credentials